FPTU Blockchain Lab FPTU Blockchain Lab

 FPTU BLOCKCHAIN LAB

Sẵn sàng cho
chuyển đổi số

 Tính bảo mật cao, độ trễ thấp và
hệ thống phí giao dịch bằng không

FUChain được vận hành dựa trên hệ thống 8 masternode với thuật toán đồng thuận PoA trên nền tảng Tendermint có thể hỗ trợ thời gian xác thực giao dịch dưới 2 giây, không có phí giao dịch. Tính ổn định, bảo mật của hệ thống được đảm bảo thông qua những đặc tính kỹ thuật như: xác thực hai lớp, cơ chế chữ kí số.

60s
7-60s
0-4s
6-30
1000+
1000
40s 500
20s 50
0s 0
Hiện tại FUChain Hiện tại FUChain
Thời gian xác thực Số giao dịch/giây
1$
10-1-10-3
0
20-40
101
150+
150
10-2 $ 100
10-4 $ 50
10-6 $ 0
Hiện tại FUChain POW DPOS PoA Terdermint
Phí giao dịch Số node tạo block lên tới
Game - Tài chính - Lĩnh vực khác Game - Tài chính - Lĩnh vực khác

 Lợi ích to lớn trong các lĩnh vực:
Giáo dục - Tài chính - Lĩnh vực khác

Những ngành này đều có một điểm chung bao gồm việc trao đổi tài sản, xác thực danh tính của các tài sản số, hệ thống thanh toán yêu cầu tốc độ và tính bảo mật, cuối cùng đó là đảm bảo sự tin tưởng giữa các bên tham gia. Tất cả những vấn đề này sẽ được hỗ trợ bởi FUChain, nền tảng cơ sở dữ liệu phi tập trung sẽ cho phép truy xuất, kiểm tra các giao dịch liên quan và quyền sở hữu của các bên tham gia giao dịch, qua đó thay đổi cách mà nền kinh tế vận hành.

 Xây dựng cơ sở dữ liệu phi tập trung

Với những lợi ích mang lại như cơ sở hạ tầng và mạng Blockchain hiệu suất cao, khả năng chịu lỗi tốt, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong mạng.

Giải pháp doanh nghiệp

Chúng tôi luôn sẵn lòng thảo luận và hỗ trợ bạn trong việc xây dựng giải pháp blockchain dành riêng cho doanh nghiệp của bạn. Liên hệ với chúng tôi.

Hỗ trợ kỹ thuật

Bạn đã sẵn sàng khởi tạo hệ thông cơ sở dữ liệu phi tập trung dành riêng cho mình và doanh nghiệp của bạn? Hãy bắt đầu ngay bây giờ.

 Media

 Nhà đầu tư